Strona główna
  proces pielegnowania

schizole.serwis

Temat: opieka długoterminowa
...krokami 5/4. Rodzina dowiedziała się od pracownika socjalnego że chory może otrzymywać się dodatek pielęgnacyjny i uzyskać stopień niepełnosprawności wskaż gdzie skierować ? a Zakład Ubezpieczeń Społecznych b PEFRON c ZUS Centrum Pomocy Rodzinie d Powiatowy Zespół ds. niepełnosprawności 5/5 . W dalszym postępowaniu pielęgnacyjnym należy : a zaplanować postępowanie z odleżyną stosować odpowiednie opatrunki b zaplanować proces pielęgnowania c pozostawić chorego w łóżku ograniczyć chodzenie d układać chorego na brzuchu i stosować opatrunki profilaktyczne 5/6. Zadaniem pielęgniarki jest edukacja rodziny ,która polega na : a włączeniu rodziny w proces usprawniania i zapobieganiu nadopiekuńczości b mobilizowaniu rodziny i wyręczaniu chorego przy wykonywaniu czynności które sprawiają mu trudności c informowaniu rodziny aby po wyjściu ze szpitala...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=211Temat: EGZAMINY WIOSENNE!!!!
...jest cecha w EKG 2.W jaki sposób badamy pole widzenia 3.Wysokie PSA, kiedy występuje 4.Ile dni przebywa pacjent w oddziale (w ciągu 90 dni przyjęto 300 chorych, oddział liczy 60 łóżek) 5.Co to jest wywiad - odp. technika badawcza 6.Co to są świsty 7.Wzrost temp. o 1 stopień - ile ml płynów podajemy 8.Ból osierdziowy - objawy 9.Przy tamponadzie serca jakie zmiany w EKG 10.Uszkodzenie nerwu ruchowego 11.Test odwracalności w obturacji oskrzeli 12.Co to jest proces pielęgnowania 13.Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich 14.Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu 15.Obszar działalności promocji zdrowia w kontekście założeń Narodowego Programu Zdrowia 16.Uderzenie koniuszkowe-kiedy jest zmienione miejsce - odp. przerost komór 17.Co zrobić przy niezamierzonej kaniulacji tętnicy 18.Kto może wykonywać świadczenia zdrowotne - odp.ZOZ, osoby...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1014


Temat: pytania dot. spec. położniczej
...10.Przy podejrzeniu łożyska przodującego pewną metodą diagnostyczną jest: a)usg b)badanie ginekologiczne c)ocena koloru krwi –przy obecności krwawienia z dróg rodnych d)amnioskopia 11.Leki stosowane w resuscytacji noworodków ,to: a)dolargan, adrenalina, glukonian wapnia i narkan b)NaHCO3,adrenalina, narkan i bupiwakaina c)adrenalina, glukonian wapnia, 5% albuminy, narkan i NaHCO3 d)adrenalina, glukonian wapnia, narkan, NaHCO3 12. Proces pielęgnowania ,to: a)teoria opieki pielęgniarskiej b)model poznawczy sprawnego działania położnej c)reguła postępowania d)zdrowo rozsądkowa koncepcja działania 13.Szczyt LH występuje średnio : a)8 godzin przed owulacją b)16 godzin przed owulacją c)w momencie owulacji d)do 8 godzin po owulacji 14.W ultrasonografii dopplerowskiej wykorzystuje się: a)monitoring KTG 4 razy dziennie b)pomiar średnicy naczyń w łożysku...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=479


Temat: Powodzenia
...wyników jeszcze nie ma, ale, komisja spoko chociaż na pomoc nie można było liczyć,za to współpraca z sąsiadami kwitła, koleżance z Krosna i dziewczynom z Tarnowa dzięki, Bardzo dużo pytań powtórzyło się z sesji wiosennej z bloku specjalistycznego. Resztą pytań komisji nie udało się trafić w moją wiedzę. Blok ogólnozawodowy i tu się nie zawiodłam pytania z serii "nie wiadomo o co chodzi". Częściowo spisałam ale tylko hasła 1. Proces pielęgnowania. Planowanie itp... 2.Hipoteza w HI2.... 3.Arkusz kalkulacyjny w komputerze... 4.PTP jaka rola-naukowa 5.Blok przeds-kom I st. -wydłużony zał P 6Grawes-Basedowa choroba. mrużenie powiek, czy powieka nadąża za gałką oczna przy patrzeniu w dól, do góry Przy zawale jaki odcinek jest znieniony.-ST Charakterystyka bólu osierdziowego-nagły, za mostkiem, ulga gdy pochyli się do przodu. 7Gdzie NIE występuje...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=590


Temat: Proces pielęgnowania
Mam prośbę, potrzebuję proces pielęgnowania u pacjenta chirurgicznego, może macie z licencjatu?
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=780


Temat: Testy z epidemiologii
...c) dyscyplina naukowa, działalność praktyczna i teoretyczna; d) zawód o charakterze opiekuńczym uprawniony przez pielęgniarki, przedmiot wykładany w szkole pielęgniarskiej i dyscyplina naukowa. 6. Rozwój zawodowy pielęgniarstwa uwarunkowany jest gównie poprzez: a) coraz wyższy poziom wykształcenia pielęgniarek; b) coraz większy zakres samodzielności; c) rozwój nauki o pielęgniarstwie; d) wszystkie powyższe. 7. Proces pielęgnowania to: a) racjonalna oparta na przesłankach naukowych metoda pracy pielęgniarki; b) sposób planowania działań pielęgnacyjnych; c) model pracy podporządkowany specjalizacji czynnościowej pielęgniarki; d) sposób dokumentowania działań pielęgniarskich. 8. Diagnoza pielęgniarska to: a) rozpoznanie stanu biologiczno – społecznego pacjenta; b) wywiad pielęgniarski z podopiecznym i jego rodziną;...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=409


Temat: BLOK OGÓLNOZAWODOWY
...C. Formułowania celów pielęgnowania dla potrzeb pacjenta i środowiska wraz z określeniem najkrótszego, optymalnego czasu ich realizacji D. Formułowania na piśmie rozpoznania pielęgniarskiego 5. Nieprzerwana opieka pielęgniarska świadczona człowiekowi zdrowemu lub choremu dostosowana do jego problemów i potrzeb zdrowotnych, uwzględniająca warunki środowiskowe określana jest jako: A. Pielęgnowanie ciągłe i dynamiczne B. Proces pielęgnowania C. Pielęgnowanie kompleksowe D. Ciągłe i dynamiczne pielęgnowanie obejmujące człowieka jako całość i oparte na procesie pielęgnowania 6 Pielęgnowanie samodzielne oznacza; A. Wykonywanie przez pielęgniarkę zadań leczniczych bez zlecenia lekarza B. Samodzielne zbieranie przez pielęgniarkę wywiadu i planowanie opieki C. Decydowanie przez pielęgniarkę o diecie i trybie życia pacjenta...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=6


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
...Zadanie 171. Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową wywoła: A. ucisk na przeciwskrawek mał żowiny, B. ucisk za mał żowiną, C. poruszanie mał żowiną, D. próba Webera. Zadanie 172. Podstawowym składnikiem modelu systemowego opieki są pojęcia: A. człowiek i środowisko, B. zdrowie, C. pielęgniarstwo, D. człowiek, środowisko, zdrowie, pielęgniarstwo. Zadanie 173. Pielęgnowanie zindywidualizowane to: A. proces pielęgnowania, B. teoria pielęgnowania, C. komunikacja interpersonalna, D. diagnoza pielęgniarska. Zadanie 174. Metoda monograficzna dotyczy: A. działalności badawczej poświęconej jednemu zagadnieniu, B. działalności badawczej poświęconej kilku zagadnieniom, C. opracowania statystycznego, D. opisu kilku instytucj i . Zadanie 175. Do metod badania naukowego zaliczamy: A. ankietę, B. wywiad, C. analizę dokumentów, D....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: BLOK OGÓLNOZAWODOWY
...blumberga 7. objaw lasega 8.jak się mierzy obwód główki u dziecka 9.objawy odwodnienia u dziecka 10. o ile należy zwiększyć podaż płynów gdy temperatura wzrasta o 1stopień 11. burza mózgów która z metod dostarcza dużej liczby pomysłów 12.spodziectwo co to jest 13.program do obliczania, to arkusz kalkulacyjny 14.jakich cech oczekuje się od kierownika ( interpersonalne, decyzyjne, kontrolne)taka chyba odp ------ jakie role pełni kierownik 15. proces pielęgnowania co to jest 16.nowoczesne pielęgniarstwo rozpoczęło się (od powstania pierwszej szkoły w Londynie) czy ogłoszenia definicji modelu Florencji N. 17.o ile wzrośnie tetno gdy temp. wzrasta o 1 stopień 18.ile wynosi liczba oddechów u dorosłego 19.jakie podstawowe są przetargi odp ograniczone i nieograniczone 20.kiedy oferent traci wadium 2 jeszcze pyt z ustawy o zamówieniach publicznych 23. kryteria standardu 24.jaki...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=6


Temat: proces pielegnowania
Proces pielęgnowania "wchodzi" do praktyki zawodowej. Jest już wiele szpitali, gdzie zaczyna być wdrażany, a twierdzenie, że go nie ma być może wynika z niewiedzy co to właściwie jest. Tak jak piszesz, na studiach jesteście nim katowane, każde zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe kończą się napisaniem procesu pielęgnowania. W praktyce natomiast jak do tej pory najczęściej wprowadzane są pojedyncze elementy procesu, co...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=735


Temat: rodzinna 26.10.2009
cdnpytań -2pyt ze szczepień-przeciwwskazanie do szczepienia chodziło o czynna grużlicę -chyba ze 2-3 pyt z procesu pielegnowania napewno etapy -skala NYHA -KODEKS ETYKI kiedy był -choroba Parkinsona objawy -niewydolnosc zylnia ojawy -niewydolnosc krazenia -Numan jaka teoria -dziewczyny było dużo pytań z zaprzeczeniem trzeba uwaznie czytac , -poczta email co to jest -jeden cytat odnosnie teorii pieleg ,inny niz ten na forum -co to jest proces pielegnowania ze 2pyt z psychiatrii -test glukozy -kwalifikacje zawodowe -zakrecone pytanie
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=654


Temat: Anestezjoloia-jak poszło?
...przez usta - fałsz co przygotujesz dziecku z hipertermią w wywiadzie? co to etyka indywidualna czy jakoś tak? co to kafeteria, modalna coś o barierach architektonicznych co podlega ewaluacji w dydaktyce - uczący, uczniowie, cele kształcenia... glikozuria - norma co nie świadczy o podnoszeniu jakości usług - zmniejszenie kosztów na szkolenia co nie należy do obowiązków kadry kierowniczej zindywidualizowane podejście do pacjenta - chodziło o proces pielęgnowania diagnoza pielęgniarska co to zapadalność psa-kiedy się bada/nowotwór gr.krokowego badanie piersi badanie u pacjenta z przepukliną - na stojąco spirometria w astmie stres
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1094


Temat: Pielęgniarstwo środowiska naucz. i wychow. CKPPiP
...tej grupy zawodowej. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w: A. Łodzi, B. Warszawie, C. Szczecinie, D. Poznaniu. Zadanie 4. Pielęgniarka w szkole, ze wzgl ędu na dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz zadania, jakie realizuje na rzecz ucznia, zobowi ązana jest do zastosowania zasad ‟sprawnego działania”, zwanych inaczej ‟zasadami działania zorganizowanego”, określanymi jako: A. diagnoza pielęgniarska, B. proces pielęgnowania, C. model ograniczonego pielęgnowania, D. model zależnego pielęgnowania. Zadanie 5. Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje pełni w tej sytuacji pielęgniarka? A. sprawdzaj ące, B. planujące, C. wspomagające i pomocnicze, D. weryf ikuj ące. Zadanie 6. Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy: A. uczyć sposobów wzmacniania zdrowia fizycznego i psychicznego, B. przekazywać...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=494


Temat: Wojciech Pędich - Choroby Wewnętrzne
...wewnętrzne - podręcznik dla szkół medycznych. Autor: Wojciech Pędich Książka w formacie pdf! Opis: Książka, napisana przez specjalistów chorób wewnętrznych oraz pielęgniarki, od wielu już lat stanowi doskonałą pomoc naukową dla uczniów szkół medycznych. W podręczniku w sposób zwięzły, ale wyczerpujący i dostosowany do programu nauczania omówiono m.in. takie zagadnienia, jak rola pielęgniarki na oddziale chorób wewnętrznych, proces pielęgnowania, choroby układu pokarmowego, dokrewnego krążenia, oddechowego i przemiany materii, stany zagrożenia życia oraz zasady pielęgnowania chorych na oddziałach internistycznych. W obecnym wydaniu uaktualniono i uzupełniono wiadomości z zakresu chorób wewnętrznych i procesu pielęgnowania, podkreślono także rolę pielęgniarki w opiece środowiskowej. Kod: Zaznacz...
Źródło: forum.dobreebooki.pl/viewtopic.php?t=677


Temat: blok ogólnozawodowy
...c) formułowania celów pielęgnowania dla potrzeb pacjenta i środowiska wraz z określeniem najkrótszego, optymalnego czasu ich realizacji, d) formułowania na piśmie rozpoznania pielęgniarskiego. 22. Nieprzerwana opieka pielęgniarska świadczona człowiekowi zdrowemu lub choremu dostosowana do jego problemów i potrzeb zdrowotnych, uwzględniająca warunki środowiskowe określona jest jako: a) pielęgnowanie ciągłe i dynamiczne, b) proces pielęgnowania, c) pielęgnowanie kompleksowe, d) ciągłe i dynamiczne pielęgnowanie obejmujące człowieka jako całość i oparte na procesie pielęgnowania. 23. Pielęgnowanie samodzielne oznacza: a) wykonywanie przez pielęgniarkę zadań leczniczych bez zlecenia lekarza, b) samodzielne zbieranie przez pielęgniarkę wywiadu i planowanie opieki, c) decydowanie przez pielęgniarkę o diecie i trybie życia pacjenta,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=190


Temat: problem
Zgadzam się w Tobą. Myślę, że mało kto zastanawia się na czym polega praca pielęgniarki tak naprawdę. Nie wiedzą tego niestety same pielęgniarki w tym kadra zarządzająca. Bo jeśli uznamy, że nasza praca to czynności higieniczne i wykonywanie zleceń lekarskich typu Pani/Siostra poda Ketonal, to rzeczywiście nie ma problemu czy zrobi to na kardiochirurgii czy oddziale opieki paliatywnej. Jeśli jednak wysilimy się, aby poznać co to jest proces pielęgnowania i diagnoza pielęgniarska to może inaczej spojrzymy na to co do nas i od nas zależy. A co do specjalizacji to również masz słuszność. Na to one są aby wykształcić rzeczywistego specjalistę, a nie tylko po to , aby kolekcjonować sobie zaświadczenia o ukończeniu czegoś tam, nie ważne czego.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=385


Temat: Pielęgniarstwo Anestezjologiczne
...tzw. .relacji międzyludzkich w pielęgniarstwie zakłada, że oddziaływania terapeutyczne są możliwe dzięki właściwej komunikacji. Autorką tego modelu jest: a.N.Roper b.C . Roy c.H. Peplau d.B. Neuman odp. C 8. Pełny zakres pracy, który pielęgniarka wykonuje w związku ze swoim zatrudnieniem nazywamy: a) praktyką zawodową b) pracą zawodową c) pielęgnowaniem d) funkcją zawodową odp. A 9. Esencją praktyki pielęgniarskiej jest proces pielęgnowania: a) jako naukowa metoda zapewnienia pielęgniarskiej pomocy b) jako nowoczesna metoda pielęgnowania c) jako pielęgnowanie holistyczne d) poprawna jest odpowiedź a,b,c odp. D e)poprawna odpowiedź b i c 10. Zachodzące w otoczeniu zmiany stawiają przed pielęgniarkami wymagania związane z dostosowaniem się do tych zmian co obliguje pielęgniarki do: a) zmiany otoczenia b) zmiany metod postępowania c) samokształcenia d)...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=100


Temat: specjalizacja z rodzinnego
Dziewczyny , warto przerobić ten test , 1. Teoria D. Orem âĬżËÄŹżË metodami wsparcia w systemie D. Orem są: a) Wykład, doradztwo b) Pogadanka, doradztwo c) Zachęcanie, ćwiczenia d) Doradztwo, nauczanie, zachęcanie 2. Proces pielęgnowania to: a) Teoria opieki pielęgniarskiej b) Model poznawczy sprawnego działania pielęgniarki c) Reguła postępowania d) Zdrowo rozsądkowa koncepcja działania 3. Dokumentowanie na potrzeby procesu pielęgnowania to: a) Prowadzenie dość jednoznacznie określonej dokumentacji pacjenta oraz dokonywanie regularnych wpisów w niej to obowiązek wynikający z zakorzeń procesu pielęgnowania b) Zgromadzenie danych, które...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=633


Temat: SPECJALIZACJA Z RATOWNICTWA
...pielęgniarek, dyscypliny i konsumentów 21. Podaj definicję pielęgnowanie wg. CEM: a)profesjonalne pomaganie i towarzyszenie pojedynczemu człowiekowi i grupie ludzi w zdrowiu i w chorobie oraz kształtowanie umiejętności do samoopieki i samopielęgnowania w celu utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i życiu z chorobą b)sprawowanie opieki nad chorym oraz zapobieganie chorobom i umacnianie zdrowia c)zespół czynności wchodzących w proces pielęgnowania chorych lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludzi. d)Pomaganie człowiekowi zdrowemu lub choremu w wykonywaniu czynności znaczących dla utrzymania zdrowia lub jego odzyskania 22. Które z podanych właściwości są właściwościami procesu pielęgnowania: a)Uniwersalność, emocjonalność, niezależność, ciągłość i dynamika, logiczność i następstwo czasowe, szerokie możliwości realizowania...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=646


Temat: Praktyki - studia
...Praktyki - studia Cześć, nie martw się; ja nie spotkałam sie żeby ktoś odpadł po praktykach. Ilość godzin zależy od tego na jakim oddziale obecnie pracujesz i na jakich oddziałach wcześniej pracowałaś bo to bierze się pod uwagę do ustalania ilości godzin. Może zdarzyć się, że będziesz zwolnona z jakichś praktyk lub o polowę godzin. Na praktykach zawodowych masz tylko opiekuna, który sprawdza ci ilość zrealizowanych godzin i prace np. proces pielęgnowania z danego oddzialu Na oddziale jesteś pod kierunkiem oddzialowej, która przybija ci pieczątkę, że bylaś i wystawia ci ocenę. Można się dogadać z oddziałową żeby niechodzić co do godziny. Jak masz 30 godzin do zrealizowania to spróbuj poprosić oddzialową na tym oddziale czy dwa dni po pare godzin np 4-5 wystarczą. Głównie to wybierasz sobie pacjenta i przeprowadzasz z nim wywiad, który pewnie będziesz...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1596


Temat: BLOK OGÓLNOZAWODOWY
...diety obniżającej ciśnienie 69. Stan kliniczny noworodka bezpośrednio po urodzeniu ocenia się na podstawie skali Apgar obejmującej następujące objawy: a) czynność serca, oddechy, napięcie mięśniowe, reakcja na cewnik wprowadzony do nosa, kolor skóry b) czynność serca, oddechy, odruchy, reakcja na cewnik wprowadzony do nosa, kolor skóry c) oddechy, napięcie mięśniowe, reakcja na cewnik wprowadzony do nosa, zmiany skórne 70. Proces pielęgnowania to: a) sposób prowadzenia dokumentacji przez pielęgniarkę b) edukacja zdrowotna społeczeństwa c) metoda pielęgnowania
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=6


Temat: zamiana dyżurów
oczywiście że zamiana musi być zgłoszona oddziałowej, zamiana musi być naniesiona na wszystkie "grafiki" (oddziałowy, u naczelnej i ewidencji szpitalnej), a jak chcesz podpisywać zlecenia, proces pielęgnowania, raporty itd, nazwiskiem koleżanki- bo jeśli zmiana nie zgłoszona to jakim prawem w dokumentacji są Twoje podpisy. Albo komuś zależy na zamianie - wolnym dniu- albo na pieniądzach- w ostateczności zawsze można się zamienić jeszcze raz w innym miejscu - aby wszyscy byli zadowoleni. Jedną z podstawowych zasad jest "porządek" w papierach, a jeśli byś na zamienionym dyżurze nie zgłoszonym oddziałowej...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=642


Temat: pielegniarstwo operacyjne
...przyjęcia pacjenta na oddział b) w momencie rozpoczęcia diagnozowania c) na bloku operacyjnym d) w chwili poinformowania pacjenta przez lekarza o konieczności leczenia operacyjnego 57. Jakim stowarzyszeniem jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie a) naukowym b) wychowawczym c) profesjonalnym d) badawczym 58. Twórcą modelu adaptacyjnego w pielęgniarstwie jest: a) Calista Roy b) Dorota Orem c) Betty Neuman d) Florencja Nightingale 59. Proces pielęgnowania: a) określany jest jako złoty standard opieki pielęgniarskiej b) postrzegany jest jako pielęgnowanie nowoczesne, holistyczne i indywidualne c) funkcjonuje w światowej praktyce pielęgniarskiej od wielu lat d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 60. Poszczególne teorie pielęgniarstwa uogólniają i określają przede wszystkim to: a) czym dla autora danej teorii jest pielęgnowanie b) kim jest pielęgniarka i...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=222


Temat: SPECJALIZACJA Z RATOWNICTWA
Mam np taki test może ktoś go rozwiąże 1. Teoria D.Orem – metodami wsparcia w systemie D.Orem są : A/ wykład, doradztwo B/ pogadanka, doradztwo C/ zachęcanie, ćwiczenia D/ doradztwo, nauczanie, zachęcanie 2. Proces pielęgnowania to : A/ teoria opieki pielęgniarskiej B/ model poznawczy sprawnego działania pielęgniarki C/ reguła postępowania D/ zdrowo rozsądkowa koncepcja działania 3.Dokumentowanie na potrzeby procesu pielęgnowania to : A/ prowadzenie dość jednoznacznie określonej dokumentacji pacjenta oraz dokonywanie regularnych wpisów w niej to obowiązek wynikający z założeń procesu pielęgnowania B/ zgromadzenie danych,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=646kiedy mozna przewidziec zblizajacy sie porod
darmowe esm heja
limette 100
wwwgames workshopcom
 Tematy
 : schizole.serwis
 : procesy edukacyjne- dekader edukacyjny
 : proces hosta systemu windows rundll32
 : procesor intel quad q8200 4x2
 : proces integracji z unia europejską
 : proces zawierania umowy międzynarodowej
 : proces.rekrutacyjny@gmail.com
 : proces zawierania umowy miedzynarodowej
 : procesor intel pentium d820
 : program do mierzenia temperatury procesora
 : proces zarzadzania strategicznego
 . : : .
Copyright (c) 2008 schizole.serwis | Designed by Elegant WPT